Svenska Telekort-
 samlarnas Förening
 Box 3324
 103 66 Stockholm


  

FörklaringInnehåll:
 
Allmänt om samlande och telefonkort
Telia Telefonkort:
         - Artikelnummer, år/mån och upplaga
         -
Kontaktmodulen (chip o kontakt)
         -
Batch- och serienummer
Fjärminneskort
         - Tele2
         - Telia (Telia Travel Card)
 
Allmänt om samlande och telefonkort:

Upp

Varför samla på telekort ?

Telefonkort är genuina bruksföremål, innehåller modern teknik och har ofta vackra motiv eller ett budskap att framföra (reklam). Många äldre frimärks- och myntsamlare såg tidigt ett nytt och "modernt" område att samla på. Kort utgivna i små upplagor ökar efterfrågan och värdet på dessa stiger bland samlarna.

Antalet samlare i Sverige har under 1990-talet stigit från ett handfull entusiaster till flera tusen mer eller mindre aktiva. Kataloger med bilder och prislistor från kortutgivare och handlare har funnits sedan 1993.

Utomlands blev telekortsamlandet tidigt en stor hobby. Redan i slutet av 1980-talet utkom den första världskatalogen. Den stora utgivningen av kort i vissa länder har gjort att katalogerna numera måste ges ut landsvis eller motivvis.

Vad samlar man på ?

Korten kan vara oanvända ("mint"/med antalet markeringar kvar) eller använda ("used"/inga eller få markeringar kvar). För en samlare bör kortets kvalité vara avgörande: det är bättre att ha ett använt kort som är helt utan repor eller nedsmutsat av lort än att ha ett oanvänt kort fullt av repor och smuts. Vissa högblanka kort är dock svåra att få tag på utan repor.

I likhet med frimärkssamlande kan man samla på alla kort från ett land eller en region, vilket dock i längden kan bli ganska kostsamt. Det blir mer och mer vanligt att man i stället samlar på motiv, t ex sport, bilar, natur eller djur. Allt beror på det egna intresset. Utomlands är intresset stort för kort med motiv med anknytning till Coca-Cola, McDonalds och Disney. Det finns t o m specialkataloger över Coca-Cola-kort.

Korten kan indelas i publika kort (eller brukskort) och PR-kort. De publika korten finns att köpa för allmänheten i kiosker och butiker. PR-korten köps av företag som present till kunder eller för att användas i en kampanj. Nedan finner man förklaringen till de förkortningar som föreningen valt att använda på de olika korten, och som återfinns i registret.

TEST = Prov- och prog.kort
BRU = Brukskort/publika kort
BRU-R = Brukskort med köpt reklam
PR = Promotionkort
PR-P = Privat promotionkort
SAML = Samlarkort

Korten kan antingen vara förbetalda eller krediterade (d v s att man betalar för samtalet i efterhand). 

Hur får man tag på kort ?

Begagnade kort kan du få från släkt och vänner. Be att de sparar korten åt dig. Din handlare säljer både begagnade och obegagnade kort.

När du går förbi en telefonautomat kan du se om någon har lämnat kvar något förbrukat kort. Titta på marken, titta kring telefonen eller på eventuellt bord - ett kort kan vara slängt på marken eller instucket bakom telefonen.

Utrustning

Din handlare kan hjälpa dig att skaffa den utrustning som kan vara bra att ha som samlare. Det finns en mängd olika album och plastfickor att samla sina kort i. Tänk bara på att plasten inte få avge gaser som kan förstöra korten. Fråga din handlare om råd.

När man tittar på ett kort kan det vara bra att ha ett förstoringsglas, gärna med belysning, och varför inte en skarp bordslampa. Smutsiga kort kan rengöras med en mild blandning av tvål och vatten. Var dock försiktig när du rengör ett kort eftersom påtryckta nummer i bläckstråleskrift lätt försvinner. Kontakter som oxiderats kan lätt ‘snyggas upp’ med ett vanligt rent radergummi. Vissa handlare tillhandahåller speciella rengöringsvätskor.

Man kan också införskaffa sig  en kortläsare som kan användas för att läsa av antalet markeringar som finns kvar på korten. Ur kortläsaren kan man också läsa av chipets serienummer hexadecimalt. Med hjälp av en kalkylator eller ett kalkylprogram (t ex Excel) kan det hexadecimala numret översättas till ett decimalt nummer. Ett decimalt nummer har basen 10 (0,1, .., 9) och ett hexadecimalt basen 16(0,1, ..,9,10,11, .., 15).

Färgvarianter, fel och förfalskningar

Vid tryckningen av korten kan en färg ta slut och ge upphov till en färgvariant. Man skall dock vara försiktig med färgvariationer eftersom kortens färger lätt bleks i solen. Vissa färger, t ex röd, bleks fortare än andra färger. Vissa trycktekniker ger upphov till olika ljuskänsliga färger.

Ett kort kan av olika anledningar hamna fel i tillverkningsprocessen så att t ex kontaktmodulen hamnar på fel sida av kortet. Denna felvariant är mycket sällsynt. En vanligare variant är att det påtryckta batch- eller kontrollnumret hamnar på fel plats.

Tyvärr förekommer det förfalskningar. Ett kort som har en viss kontaktmodul kan få denna utbytt mot en annan kontakt som normalt inte förekommer på kortet. För att avgöra om en kontakt är utbytt kan man dels använda förstoringsglas, dels kortläsaren. Med förstoringsglaset kan man se om det finns lim, repor och annat runt om och på kontakten och med kortläsaren kan man avläsa om antalet markeringar stämmer eller om chipets serienummer ligger i serie med de andra korten. Ger kortläsaren utslaget "ERR" (error = fel) så kan man vara nästan säker på att man har en förfalskning i sin hand.

Telia telefonkort:

Upp

Nedan ska vi titta på de begrepp som Telia använder sig av för att klassificera sina olika kort, samt reda ut de olikheter som uppkommer genom att det finns olika tillverkare av korten som använder sig av olika kontakter (chip), batch-/serienummer mm.

Artikelnummer, år/mån och upplaga:

På kortets baksida finns alltid Telias information angiven. På ett 30-markeringskort kan det stå:

LZYA 60111/107 95-11 upplaga 100.000 ex.

Denna information ska läsas på följande sätt.

LZYA är en intern benämning hos Telia och den förekommer på alla officiella kort.

601xx/yyy talar om att det är ett förköpt närminneskort (informationen finns lagrat i kortet), där siffrorna som motsvarar xx anger antalet markeringar, se nedan. Talet som står där yyy står anger löpnumret bland de kort som utgivits med detta antalet markeringar. I exemplet ovan är det 107:e 30-markeringskortet som avses.

95-11 anger år och månad när beställningen av kortet gjordes. Detta innebär att ett kort med 95-11 kanske inte kommer ut i handeln förrän efter en eller flera månader då tillverkningen tar viss tid.

Upplaga 100.000 ex anger att den beställda upplagan är 100 000 exemplar. Detta innbär dock inte att så många kort har kommit ut på marknaden. Det finns exempel där mindre eller större delen av upplagan har förstörts pga tillverkningsfel.

601xx Antalet markeringar 601xx Antalet markeringar
60101 Provkort (internt) 60108 5 markeringar (internt utbildningskort)
60102 50 markeringar 60109 15 markeringar (PR)
60103 100 markeringar 60110 Programkort (internt)
60104 10 markeringar (PR) 60111 30 markeringar
60105 25 markeringar 60112 60 markeringar
60106 150 markeringar 60114 120 markeringar

Kontaktmodulen (chip och kontakt):

Olika tillverkare har egna kontakter med olika utseende, varför det ofta är lätt att se på ett kort vem som har tillverkat det. Observera att själva chipet (den integrerade kretsen) sitter under kontakten. Chip och kontakt benämns kontaktmodul.

Om ett visst kort finns med två eller flera olika kontakter skiljer vissa samlare på dessa som olika varianter av kortet. Vissa kontakter kan vara sällsynta på vissa kort men vanliga på andra. Handlare kan ge uppgifter om detta.

Samlarföreningen har ett register som tar upp alla kända varianter. Nedan presenteras några av de vanligaste kontakterna.

SI-4 Schlumberger är tillverkare för samtliga SI-moduler. Kontakterna är normalt silverfärgade, men guldkontakter förekommer. På främst SI-5 varierar färgen vid sidan om den metalliska kontakten. Grå, olivgrön och röd färg förekommer.
SI-5
SI-6
SI-7
SO-3 Guldfärgad kontakt från Solaic.
M2 Guldfärgat kontakt från McCorquodales.
O-5 Kontakt från Orga.
P-5 Kontakt från Philips.
InC-1 Kontakt från Incard.

Mer information om olika kontaktmoduler finns att hitta på:
Alain Maton's information pages

Batch-, kontroll- och löpnummer:

De äldre korten från Schlumberger tillverkades buntvis (batchar) om max 4000 stycken. På grund av fel i tillverkningen blev dessa buntar dock ofta lägre. På korten stansades då oftast ett femsiffrigt nummer för varje batch. Kort som tillverkats från 1993 tillverkas i buntar (batchar) om ca. 10 000 kort.

På kort från 1992 finns det även påtryckt ett kontrollnummer före själv batchnumret. Exempelvis kan det stå C32141107, där de fem sista numren är själva batchnumret:

C = står för korttillverkare (C = Schlumberger)
3 = vilket år (1993)
2 = vilken månad (A = okt, B = nov, C = dec)
1 = chiptillverkare (1 = Texas, 0 = Thomson)
41107 = Batchnummer

På senare kort från t ex Orga anges ett löpnummer för varje kort. Varje kortvalör har en egen serie. Även nyare kort från Solaics och Schlumberger har ett löpnummer som är unikt för varje kort. Soliacs löpnummer gäller oavsett kortvalör. Löpnumren är identiska med chipnumret.

På grund av fel kan ett femsiffrigt batchnummer sakna en eller två siffror. T ex finns det kort som har följande batchar; IB: 00308, 309, 00310, 00311. Observera att det inte är givet att numren är i en hel följd. Ett nummer som saknas i Sverige kan t ex förekomma i ett annat land.

Vissa batch- eller kontrollnummer kan finnas i små upplagor och är därför eftertraktade bland vissa samlare.

Vissa samlare tittar också på numrets placeringar. På ett kort kan samtliga batchar utom en sitta under Telias logotyp. En enda batch kan då sitta över (eller till och med på) Telias logotyp.

För att göra det smidigare att lista olika varianter av nummer och deras placering på telefonkortet, har det naturligt uppkommit vissa förkortningar.

Varianter

Placering (ex)

IB = Instansat batchnummer RV = Rättvänt batchnummer
SB = Svart kontrollnummer omv. = Omvänt batchnummer
RB = Rött - gult kontrollnummer pT = På Telias logotyp
UB = Utan batch-/kontrollnummer uTm = Under Telias logotyp, mitten
Snr = Serienummer öTh = Över Telias logotyp, höger
SnrIB = Instansat serienummer öTv = Över Telias logotyp, vänster
 
Fjärminneskort:

Upp

I Telias närminneskort, de vanliga chipkorten, ligger kortinformationen lagrad i chipet under kontakten. Fjärminneskorten har sin information lagrad i en dator, som man ringer upp (0200- eller 020-nummer). När man kommit till datorn och dess "databas" slår man in det nummer som finns angivit på kortet. Då vet datorn vilket kort det är och hur många minuter/markeringar som finns kvar att ringa för. Därefter slår man önskat telefonnummer.

Många tycker att det är jobbigt att slå alla siffror - slår man fel får man börja om från början. Det finns dock hjälp. Nämligen en liten sändare som man kan lagra 0200- och 020-nummer i. Man kan även lagra kortens nummer. Ljudsändaren lägger man sedan mot luren och trycker på en knapp så skickas numren som ljudsignal.Tele2s fjärminneskort:

På Tele2's kort finns bl a följande information angivet:

- valör: antal markeringar eller antal samtalsminuter eller samtalskostnad
- artikelnummer
- tryck: år och månad
- löpnummer/upplaga
- sista användningsdag

På korten anges ofta tillverkarens namn.

Valör

På kort som kan användas i stora delar av världen anges valören i antal "units" (markeringar) eller i samtalskostnaden. På lokala kort, d v s de som endast kan användas i Sverige anges antingen antalet samtalsminuter eller samtalskostnaden.

I Sverige gäller följande: 1 unit = 1 minut = 2 kronor

Artikelnummer

Tele2s kort har i regel ett artikelnummer med följande utseende: T2xx, där xx anger löpnummer bland utgivna kort. Kort nummer två har artikelnummer T202. Två undantag finns. Kort nr 3 är en serie om 28 kort och dessa har nummer T203:01 - T203:28, och kort nr 36 är en serie om 10 kort med numren T236A - T236J

Löpnummer/Upplaga

0440/8500 anger att det är kort nummer 440 av den totala upplagan på 8500 kort.

Övrigt

Tele2 har även tryckt upp vissa specialkort. Ett medlemskort för moderata Samlingspartiet heter T2MO och ett kort för British Airways BA01.

Vissa publika kort tillverkas av Inplastor under namnet Easy2Call. Dessa kort har artikelnummer ETCxxx, där xxx anger löpnummer bland utgivna kort.


Telias fjärminneskort: Telia Travel Card:

På Telias fjärrminneskort, som heter Telia Travel Card, finns bl a följande information:

- valör: antalet markeringar
- artikelnummer (anger typ av kort samt kortets löpnummer)
- år och månad
- upplaga
- sista användningsdag

Valör

Valören anges som antalet markeringar. För publika kort i Sverige gäller följande: 1 markering = 1 minut = 2 kronor.

Artikelnummer, löpnummer

Ett exempel på ett artikelnummer är 60301/003, där 60301 anger att det är ett publikt kort. 60350 används för PR-kort. 003 är kortets löpnummer bland de kort som kommit ut. 

På vissa kort anges även ett internt kortnummer följt av kortets löpnummer, t ex 1/00024. Här anger 1 kortets interna kortnummer och 24 kortets löpnummer av alla kort som tryckts. I detta fall är upplagan 14000 så kortets löpnummer ligger mellan 00001 och 14000.

Övrigt

Telia har även tryckt upp icke officiella Travel Card-kort i papper. Dessa kort saknar den informationen som anges ovan, bortsett från antal markeringar och sista användningsdag.

På kort från år 2000 och efter förkommer kort utan det vanliga artikelnumret. Föreningen har dock valt att katalogisera dessa korten som vanligt.


 © Svenska Telekortsamlarnas Förening

Webmaster: sverige@telia.com