Svenska Telekort-
 samlarnas Förening
 Box 3324
 103 66 Stockholm


  

Medlemskap 
 Vad får jag i mitt medlemskap?

KortNytt: Telefonkort:
Föreningen ger ut ett informationsblad vid namn KortNytt som kommer ut 4 gånger per år. Denna innehåller bla. artiklar, byteshörna samt uppdateringar av föreningens telefonkortsregister. Varje år tar dessutom förening fram ett unikt telefonkort tillika medlemskort, som bara delas ut till medlemmar.
Hemsidan:  
Du får access till medlemsavdelningen på föreningens hemsida. Där kan du ladda ner fullständiga register, läsa senaste, och ta del av gamla, nummer av KortNytt m.m.

 Hur blir jag medlem?
Årsavgift: Värvarblad:
Årsavgiften för tillfället 60:- för ungdomar under 19 år och 150:- per år för vuxna. Årsavgiften betalas till postgirot nedan. Texta namn och adress, samt födelseår om yngre än 19 år. Mer information om medlemskap finns att finna i föreningens värvarblad. Läs det online här.


 Adress/Kontakt:
Riksföreningen:  
Box 3324
103 66 Stockholm
PG: 92 75 63-7

Kontaktperson: 
Lennart Larsson, tel: 0
8-36 21 00
 
Region Öst: Region Väst:
Se Aktiviteter för datum för våra träffar.

Kontaktperson:
Lennart Larsson, tel: 08 - 36 21 00
Träffas i Hestrastugan, Linnésväg 13, Borås.
Kontaktperson:
Kjell Engström, tel 033 - 27 28 29, 070 - 567 15 90
Region Norr: Region Söder:
Träffas  i Lyan, Strömsgården,
Prästagårdsgatan 3, Piteå.
Se Aktiviteter för datum.

Kontaktperson:
Ulf Andersson, tel: 0911 - 20 69 00,
070 - 33 22 690
Kontaktperson:
Mark Werbart, tel: 046 - 14 35 77


 © Svenska Telekortsamlarnas Förening

Webmaster: sverige@telia.com