Svenska Telekort-
 samlarnas Förening
 Box 3324
 103 66 Stockholm  

 In English
            Please

 

Välkommen till  Svenska Telekort-
samlarnas Förenings Hemsida
 

 

Svenska   telefonkortsamlarnas  förening   bildades  1994
  och  har  inga kommersiella  intressen. Dess  ändamål är bl a
  att främja och stimulera intresset av att samla telekort,
informera om telekort samt registrera och upprätthålla databas
 över kort och varianter.
 

På gång!

Årsmöte

Lördagen den

14 mars 2020,11-16

POSTMUSEUM

Lilla Nygatan 6, 1tr

OBS EJ insläpp före kl 11!!!

T-Bana och bussar till Station Gamla Stan