Svenska Telekort-
 samlarnas Förening
 Box 3324
 103 66 Stockholm


  

Telefonkortsregister

Målsättningen är att lägga ut ett register över alla svenska telefonkort
 som kommit ut genom året, med tillhörande motiv. Dock finns det
 fullständiga registret över varianter bara tillgängligt för föreningens medlemmar.
 Hjälp gärna till med att komplettera bildarkivet, genom att mejla bilder
 över saknade motiv till webmastern.


 © Svenska Telekortsamlarnas Förening

Webmaster: sverige@telia.com