Svenska Telekort-
 samlarnas Förening
 Box 3324
 103 66 Stockholm


  

Aktiviteter
Kalender:

Datum Arrangemang Plats Arrangör Mer info2013 6 April
Årsmöte
Tekniska Museet Stockholm Riksföreningen

23 november
Bytesträff
Telemuseum Riksföreningen

2012 3 mars Årsmöte & Telekortsträff Tekniska Museet Stockholm Riksföreningen    
  10 november  Telekortsträff Tekniska Museet Stockholm Riksföreningen Finns här!  
2011 13 februari Samlarträff Borås Region Väst Hittar du här  
  12 mars Årsmöte & Telekortsträff Tekniska Museet Stockholm Riksföreningen    
2010 31 januari Samlarträff Borås Region Väst    
  20 mars Årsmöte & Telekortsträff Tekniska Museet
Stockholm
Riksföreningen    
  28 maj Samlarträff Borås Region Väst    
  26 september Samlarträff Borås Region Väst Hittar du här  
  20 november Telekortsträff Tekniska Museet
Stockholm
Riksföreningen Info finns här!  2009 21 februari 15års-jubileum
samt årsmöte
Tekniska Museet
Stockholm
Riksföreningen Ny uppdaterad info finns här!  
  14 november Telekortsträff Tekniska Museet Stockholm Riksföreningen Finns här  
  25 oktober Samlarträff Borås Region Väst    2008 15 mars Årsmöte & bytesträff Stockholm Riksföreningen    
  27 april Samlarträff Borås Region Väst    
  15 november Bytesträff Stockholm Riksföreningen    2007 18 februari Samlarträff Borås Region Väst    
  24 mars Årsmöte & bytesträff Stockholm Riksföreningen    
  27 - 29 april Finlandsresa Finland Riksföreningen    
  24 maj Samlarträff Stockholm Region Öst    
  28 - 30 september Antik & Kuriosamässa Sollentuna Riksföreningen Mässans hemsida  
  28 oktober Samlarträff Borås Region Väst    
  17 november Bytesträff Stockholm Region öst    2006 6 - 8 januari Bytesträff Finland Riksföreningen Inbjudan och program  
  5 februari Samlarträff Borås Region Väst    
  23 februari Samlarträff Stockholm Region Öst    
  2 april Samlarträff Borås Region Öst    
  20 maj Bytesträff Tekniska Museet i Stockholm Riksföreningen    
  14 september Samlarträff Stockholm Region Öst    
  19 november Samlarträff Borås Region Väst    
  2 december Samlarträff Stockholm Region Öst    2005 7 - 9 januari Bytesträff Finland Riksföreningen    
  10 februari Samlarträff Stockholm Region Öst    
  20 februari Samlarträff Borås Region Väst    
  10 april Samlarträff Borås Region Väst    
  14 april Samlarträff Stockholm Region Öst    
  28 maj Bytesträff Stockholm Riksföreningen    
  15 september Samlarträff   Region Öst    
  30 september - 2 oktober 12:e Telekortsmässan Stockholm Riksföreningen    
  12 november Bytes- och handlarträff Stockholm Riksföreningen    
  12 november Årsmöte Stockholm Riksföreningen    2004 16 - 18 januari Bytesträff Finland Riksföreningen  
  8 februari Samlarträff Hestrastugan,
Borås
Region Väst    

19 februari Samlarträff Stockholm Region Öst  

27 mars Bytesträff Stockholm Riksföreningen  
  4 april Samlarträff Hestrastugan, Borås Region Väst    

22 april Samlarträff Stockholm Region Öst  
  24 - 25 april Antik & Kuriosamässa Piteå Riksföreningen, Region Norr    
  16 september Samlarträff Stockholm Region Öst    
  1 - 3 oktober 11:e Telekorts- mässan Stockholm Riksföreningen    
  30 oktober Årsmöte & Bytesträff Stockholm Riksföreningen    
  18 november Samlarträff Stockholm Region Öst    
  28 november Samlarträff Hestrastugan, Borås Region Väst    2003 17 - 19 januari Bytesträff Finland Riksföreningen  

23 januari Samlarträff Stockholm Region Öst  

16 februari Samlarträff Borås Region Väst  

20 mars Samlarträff Stockholm Region Öst  

22 mars Samlarmässa Falköping    

5 - 6 april Antik & Kuriosa Mässa Byske Region Norr  

13 april Samlarträff Borås Region Väst  

22 maj Samlarträff Stockholm Region Öst  

18 september Samlarträff Stockholm Region Öst  

28 september Samlarträff Hestrastugan, Borås Region Väst  

3 - 5 oktober 10:e Telekorts-
mässan
Sollentuna Riksföreningen Bilder m.m.

16 oktober Samlarträff Stockholm Region Öst  

16 november Samlarträff Hestrastugan, Borås Region Väst  

22 november Årsmöte & bytesträff Telemuseum, Stockholm Riksföreningen  

20 november Samlarträff Stockholm Region Öst  

5 december Samlarträff Piteå Region Norr  
 

 © Svenska Telekortsamlarnas Förening

Webmaster: sverige@telia.com