Svenska Telekort-
 samlarnas Förening
 Box 3324
 103 66 Stockholm


  

 

Som medlem kan du ladda hem eller öppna KortNytt
direkt från hemsidan. Logga in på medlemssidan.
Senaste numret läggs ut kort efter det att den
skickats iväg till våra medlemmar.
 

 © Svenska Telekortsamlarnas Förening

Webmaster: sverige@telia.com